Rörsystem i segjärn

Rörsystem i segjärn

Segjärn är ett gjutjärn som genom tillsats av magnesium i smältan har hållfasthetsegenskaper som överträffar de stålkvaliteter som normalt används för vatten. Kvaliteten är normerad enligt EN545 för vatten och enligt EN598 för avlopp.

I vårt sortiment finns produkter som är överlägsna på att klara speciella förutsättningar, oavsett om det gäller markförhållanden, tryckbelastning eller arbetsförhållanden vid rörläggning och installation. Samtliga produkter är väl beprövade och utvecklade med höga krav på prestation och livslängd samt miljöpåverkan.

Genom vårt sortiment och vår service gör vi det lättare att behålla och utveckla befintliga VA- och VVS- investeringar på ett klokt och kostnadseffektivt sätt. Segjärn ger också väsentligt minskade arbetskostnader direkt vid nyanläggning då ingen svetsning behövs.

Segjärnsrör och rördelar monteras vanligtvis med ”push in-joint” (muff-spetsända) alt. flänsförband vilket utförs helt mekaniskt utan behov av svetsning. De mest extrema kraven på livslängd, inre och yttre tryck, samt dragsäkerhet kan tillgodoses.

Segjärnsrör har även en bevisat låg läckagefrekvens över tid, och en livslängd om över 150 år givet att rätt ytbeläggning väljs utifrån aktuella markförhållanden.

Rören tillverkas i Europa och till stor del av återvunnet material. Segjärnet kan även återvinnas till 100% efter att rören nått sin tekniska livslängd.

Tubman representerar världens största tillverkare av segjärnsrör och rördelar Saint Gobain PAM på den svenska marknaden. Vi erbjuder ett heltäckande program av rör och rördelar från DN80 – DN2000.