Natural

Natural Biozinalium är ett nyutvecklat, komplett rörsystem för vatten med marknadens bästa antikorrosions-kvaliteter för denna beläggningstyp och mycket lång livslängd. PAM’s Naturalrör har ett unikt patenterat korrosionsskydd.
Naturals standard är specificerad i EN545.2002.