FAQ

Här kommer vi regelbundet publicera de vanligaste frågorna och svaren om våra produkter.

VVS

Vanliga frågor om Fluidmaster flottörventiler

1. Passar Fluidmaster flottörventil till alla toaletter?

 • Fluidmaster är en universalventil som är världens mest sålda. Med sin stora
  flexibilitet passar den till de flesta wc-modeller och finns både med under- och
  sidokopplad anslutning.

2. Vilket material har anslutningen?

 • Anslutningen är gjord av mässing vilket gör den hållbar och säker.

3. Hur stor är mässingsgängan på Fluidmaster?

 • Både den sidokopplade och underkopplade flottören har R15 (1/2”) anslutning. Vi har även en sidokopplat flottörventil som har 3/8” gänga.

4. Är flottörventilen typgodkänd?

 • Ja den är typgodkänd. Sverige: SITAC 0044/05, Norge: NPS 1096, Danmark: VA 1.52/15783, Finland: YM35/6221/2005, Europa: EN 14124.

5. Fungerar Fluidmaster vid olika vattentryck?

 • Flottören är försedd med en unik ljud- och flödesdämpare, vilket ger en låg ljudnivå och stabilt flöde oberoende vattentryck.

6. Varför står toaletten och rinner?

 • Om Fluidmaster flottörventil står mot cisternväggen, så stänger den inte helt vilket gör att toaletten kan stå och rinna.

7. Vad gör man om mässingsdelen längst ner är för lång?

 • Det finns en förhöjningsbricka som går att köpa direkt från Tubman.

8. Hur byter man ut membranet?

 • Membranet sitter i ventilkåpan. För att få upp kåpan måste man höja upp
  flottören och armen för att kunna öppna den (vrid kåpan åt sidan,
  bajonettfattning). Membranets RSK nr är: RSK nr 7899991, NRF nr: 618 85
  55, VVS nr: 617661.800, LVI nro 5736051.

9. Vad gör man om hålet i cisternen är för stort?

 • Det finns en bussning. Kontakta oss då för mer info.

10. Om flottörventilen inte fungerar, vad kan det bero på?

 • Att ventilkåpan inte är fastskruvad.
 • Att flottören tar emot cisternväggen.
 • Fel eller smuts på membranet.
 • Att ev. filter i avstängningskranen är helt igensatt.

11. Hur snabbt fyller en Fluidmaster?

 • Den fyller 0,2 liter/sekund. En 6 liters toalett fylls på 30 sekunder.

12. Det tar lång tid för flottören att fylla på vatten. Vad gör man då?

        Börja med att titta på om inloppet har något grus.

 • Stäng av och lossa ledningen.
 • Kolla dämpkroppen (dra ut med en mejsel).
 • Kolla så att dämpkroppen har en plåtbricka på toppen.
 • Kolla om den går mot cisternväggen.

Vanliga frågor om Tubman pressrör

1. Vilka är fördelarna med Pressrörssytemet?

 • Installationen utförs snabbt, säkert och utan att heta arbeten som t. ex.
  svetsning eller lödning behöver användas. Efter utförd pressning förblir
  skarvarna absolut täta och skarvar som inte pressats upptäcks direkt vid
  provtryckning av systemet.

2. Vilka användningsområden har de elförzinkade rören?

Slutna system för värme, kyla, tryckluft och ädelgaser.

3. Vilka användningsområden har de olika typerna av o-ringar?

Typ av O-ring Färg Temp.intervall (°C) Användningsområde
EPDM Svart -20 – +120 Vatten, ånga, alkoholer (obs: ej för oljeprodukter)
FKM Grön -25 – +200 Solsystem, mineralolja, vegetabilisk olja bränsle
NBr Brun -35 – +100 Mineralolja och vegetabilisk olja
HNBr Gul -20 – +70 Gas

4. Kan systemet pressas med v-profils käftar?

 • Nej, systemet har M profil och garanterar inte att pressningar med V käftar håller tätt.

5. Vad har systemet för arbetstemperatur?

 • -20/+120ºC med standard o-ring och vatten.

6. Vilket tryck klarar systemet?

 • -0,95/16 bar

7. Är systemet försett med läckage indikator?

 • Ja, Tubmans pressrörssystem arbetar med toleranserna vilket gör att det läcker vid utebliven pressning (se även här).

8. Är systemet silikonfritt?

 • Ja, vilket innebär att det bl.a. går att använda i bilindustrin vid t.ex. lackning.

9. Kan man använda fett på o-ringarna?

 • Nej, det ska man inte göra. Fettet kan reagera med gummit med läckage som följd. Behöver o-ringen fuktas använd vatten.

10. Finns byggvarudeklaration för Tubmans pressrörssystem?

 • Ja. Du hittar alla våra byggvarudeklarationer i RSK databasen på www.vvsinfo.se

Vanliga frågor om Ecogel flussmedel

1. Vid vilken typ av lödning kan man använda Ecogel och Ecopasta?

 • För mjuklödning av koppar med tenn, i alla dimensioner.

2. På vilket sätt är flussmedlet hälso- och miljöanpassat?

 • Det innehåller ingen zinkklorid (men har minst lika bra funktion som alternativen).

3. Hur använder man produkten?

 • Pensla Ecogel på insidan av muffen och utsidan av spetsänden på de rördelar eller rör som skall lödas samman. På nya rör och rördelar behöver gammal oxid ej putsas bort på lödytorna.
 • För in spetsänden i muffen och vrid runt något så att flussmedlet sprider sig mellan kontaktytorna.
 • Hetta upp lödstället och tillsätt tennet som sprider sig jämt genom kapillärverkan.
 • Efter lödningen bör överflödigt flussmedel torkas bort, av estetiska skäl eller om lödstället skall övermålas.

4. Hur applicerar man lättast flussmedlet?

Ecogel flussmedel har en pensel som sitter fäst i korken.

5. Har produkten något säkerhetsdatablad?

Ja, det senaste gällande finns på hemsidan alt i www.rskdatabasen.se

Vanliga frågor om Tubman VVS packningar

Vilken packning lämpar sig för glykol?

Om temperaturen inte blir högre än 120° C så passar Tubman HD Fiberpackning för glykol.

Vilken annan packning fungerar för glykol vid högre temperaturer?

Tubman Premium-packning.

Vilken packning lämpar sig för fjärrvärme?

Vid normala temperaturer under 120 °C passar Tubman HD Fiberpackning. Vid högre temperaturer Tubman Premium eller Tubman Grafit.

Kan packningen få mekaniska skador?

Montera packningen mot hela flänsen/anläggningsytan. Det är viktigt att packningen inte sticker utanför montaget då det kan uppstå skador på packningen.

Jag hittar inte den dimension som jag önskar i ert sortiment, kan man göra en specialbeställning på de exakta måtten som jag behöver?

Det är inga problem. Vänligen kontakta oss för fler detaljer så återkommer vi med pris och leveranstid.

Vanliga frågor om Tubman Vibrationsdämpare

Hur höga är vibrationsdämparna?

Dämparna gör att man höjer upp maskinen med 1,6 cm. Måttet inkl ”väggarna” är 2,0 cm i höjd.

Innehåller Tubman vibrationsdämpare håligheter?

Nej, det gör de inte. Så med andra ord står de stabilt på golvet/underlaget.

Vilken typ av plast är vibrationsdämparna gjorda av?

TPE, återvinningsbar plast.

Vanliga frågor om Tubman Armatur/silikonfett

VA

Vanliga frågor om PAM segjärnsrörsystem

 1. Varför välja segjärn istället för andra material?

 • Man erhåller ett system som klarar alla aktuella tryck ut och invändigt
 • Rörsystemet utmattas ej av tryckslag
 • Lång livslängd > 100 år (Det gäller dock att välja ytskydd beroende på mark)
 • Mycket stora marginaler mot brott
 • Kort montagetid (ej svetsning)
 • Medger grova återfyllnadsmassor
 • Innerväggen med cementbruksisolering resistent mot algpåväxt
 • Miljöriktiga råmaterial av återvunnet material som kan återvinnas igen efter rivning
 • För sjöledning behövs ej extra viktning
 • Förorenad mark kan ej tränga in genom rörväggen
 • Ger totalekonomisk lösning

2. Vilken typ av rörsystem i segjärn bör man välja?

Tryckvattenrörsystem:

 • Rörsystem PAM Natural (DN60- DN1000) väljes för normalt korrosiva marker.
 • Rörsystem PAM Universal ZM-U (DN80-700) väljes för extremtkorrosiva marker eller där man föredrar att använda grova återfyllnadsmassor.
 • Rörsystem PAM Standard för dimensioner 800- DN2000 Kan erhållas med olika ytskydd beroende på korrosivitet i mark såsom exempelvis PUX och Pe för extremt korrosiva marker.
 • Rörsystem ISOPAM med värmeisolering utvändigt.
 • Rörsystem PAM Standard PN16 (DN100-DN300) som är FM-godkänt för matarvatten Sprinkler.

Markavlopp och dagvatten:

 • Rörsystem PAM Integral Standard (DN100-DN2000) för självfall och normalt korrosiva marker.
 • Rörsystem PAM Integral ZM-U (DN100-DN700) för extremt korrosiv marker.
 • Rörsystem PAM Integral Pux (DN800-DN2000) för extremt korrosiva marker.

3. När behövs dragsäkra fogar?

 • På raksträckor behövs dragsäker fog endast i instabil mark såsom exempelvis våtmarker. I fast mark räcker det med tätningspackning!
 • Vid riktningsförändringar dvs. exempelvis böjar och t-rör behövs dragsäkringar inom närligggande fogar (konsultera oss)
 • Olika typer av dragsäkringar finnes inom sortimentet avpassade för olika applikationer och tryck klasser.
 • För friliggande ledningar såsom exempelvis sjöledningar skall samtliga fogar vara förankrade med låsring och svetsvulst -fogtyp Standard Ve (Tis-K)

4. Finns byggvarudeklaration för Tubmans segjärnsrörsystem?

 • Ja. Du hittar alla våra byggvarudeklarationer i RSK databasen på www.vvsinfo.se

Vanliga frågor om Prompt snabbhärdande naturcement

1. Vilken är den största fördelen med att använda Prompt?

 • Den snabba härdningstiden på ca 2 minuter vid blandning Prompt/sand och vatten.

2. Kan man förlänga härdningstiden?

 • Ja genom att tillsätta Tempo (citronsyra).

3. Går Prompt att använda under vatten?

 • Ja cementen är resistent mot sulfatiskt vatten

4. Vilka användningsområden har Prompt?

 • Går utmärkt att använda till industribyggnader, efterlagningar av t.ex. VA-rör, golvbrunnar m.m.

5. Hur lång hållbarhetstid (shelflife) har Prompt?

 • Oöppnad förpackning som förvaras torrt har ett 1 års hållbarhet. Öppnad förpackning har en lägre hållbarhetstid.

BYGG

Vanliga frågor om Prompt snabbhärdande naturcement

1. Vilken är den största fördelen med att använda Prompt?

 • Den snabba härdningstiden på ca 2 minuter vid blandning Prompt/sand och vatten.

2. Kan man förlänga härdningstiden?

 • Ja genom att tillsätta Tempo (citronsyra).

3. Går Prompt att använda under vatten?

 • Ja cementen är resistent mot sulfatiskt vatten

4. Vilka användningsområden har Prompt?

 • Går utmärkt att använda till industribyggnader, efterlagningar av t.ex. VA-rör, golvbrunnar m.m.

5. Hur lång hållbarhetstid (shelflife) har Prompt?

 • Oöppnad förpackning som förvaras torrt har ett 1 års hållbarhet. Öppnad förpackning har en lägre hållbarhetstid.

Vanliga frågor om Click Fit inspektionsluckor

Vilka dimensioner finns inspektionsluckorna i?

De finns i dimensionerna 20 x 20 cm och 35 x 35 cm.

Vad är det för sågmått och yttermått på respektive lucka?

20 x 20 cm (RSK nr 8434060) har sågmått 200 x 200 mm och yttermått 233 x 233 mm. 35 x 35 cm (RSK nr 8434061) har sågmått 350 x 350 mm och yttermått 388 x 388 mm.

Använd gärna sågmallen som man klipper till av info-bladet i förpackningen.

Kan man måla på luckan?

Det går att både måla och tapetsera luckan.

Fungerar den på när man har både enkel- och dubbelgips?

Tjocklek vägg eller tak: upp till 28 mm. Så den fungerar till både enkel- och dubbelgips.

INDUSTRI

Vanliga frågor om Flänspackningar

Vad menas med Antistick på flänspackningens yta?

En del av våra packningar är behandlade med Antistick för att enklare kunna tas bort från flänsen vid packningsbyte eller annat demontage. Detta sparar tid och förhindrar skador på flänsen när man försöker göra rent flänsytan vid demontering. Flänspackningar med Antistick är bland annat Tubman HD och Tubman Premium, båda dricksvattengodkända.