ZM

För starkt korrosiva marker exv. vid höga salthalter i marken, torvmossor med lågt PH, speciellt förorenad gruv- och industrimark samt mark med läckströmmar erbjuder Saint-Gobain Rördivision utvändigt betongbelagda rör av typen ZM. Den plastfiberarmerade betongen som är flerskiktad ger en robust beläggning med antikorrosions-kvaliteter för extrem miljö.

Oftast kan befintliga massor återanvändas som kringfyllning eftersom beläggningen medger partiklar med 60 mm. snittstorlek och enstaka 100mm. (Både rundat och skarpkantat material)

För en bättre miljö och utan att kompromissa med den höga kvaliteten och funktionaliteten hos våra segjärnsrör, så har Saint-Gobain PAM övergett den blå pigmenteringen på organisk basis på ZM-rör. Detta bidrar till miljön genom att minska avfallet, spara råvaror och undvika utsläpp. En tydlig karakterisering för applikationen inom dricksvattenförsörjning ges istället genom blå färg av fogområdena med AQUACOAT som är en miljövänlig vattenbaserad blå akrylfärg samt märkning med blå text.

Ett stort antal referensobjekt finns i framförallt Göteborg, Jönköping och Stockholm.