Sjöledningar

Segjärn är enligt oss det överlägset bästa materialvalet vid förläggning av sjöledningar. Materialet ger ett antal fördelar vid denna typ av applikation såsom:

  • En proppad segjärnsledning i DN200 (250 ZM) och uppåt flyter
  • Extra vikter behövs ej – efter fyllning och sänkning ligger ledningen stabilt på botten
  • En dragsäkrad Tis-K med svetsvulst på spetsändan samt låsring är utomordentligt säker.
  • Varje fog är avvinklingsbar och klarar mindre bottenvariationer utan att spänningar uppstår. T.om. DN500 kan varje fog avvinklas 3 grader vilket motsvarar 30 cm. från axellinjen för ett 6-meters rör. Således kan rörsystemet följa bottenvariationer utan att spänningar uppstår. Vid kraftiga nivåändringar kan böjar införas före sänkning och med hjälp av en boj styres böjen mot aktuell riktningsförändringspunkt.
  • Vid användning av böjar vrider sig böjen automatiskt kring röraxeln vid sänkning
  • Snabb och smidig förläggning med fogning på land varpå ledningen succesivt dras ut