Integral ZM

För starkt korrosiva marker exv. vid höga salthalter i marken, torvmossor med lågt PH, speciellt förorenad gruv- och industrimark samt mark med läckströmmar erbjuder Saint-Gobain Rördivision utvändigt betongbelagda rör av typen ZM även för avlopp och självfall. Den plastfiberarmerade betongen som är flerskiktad ger en robust beläggning med antikorrosions-kvaliteter för extrem miljö. Oftast kan befintliga massor återanvändas som kringfyllning eftersom beläggningen medger partiklar med 60 mm. snittstorlek och enstaka 100mm. (Både rundat och skarpkantat material)