Om oss

Affärsidé med kvalitets- och miljöpolicy

Förse marknaden med nisch- och specialprodukter och tillhörande tjänster inom VVS, VA, Bygg och Industri som ständigt uppfyller eller överträffar kunders behov och förväntningar.

Vi står för:

 • Bestående resultat.
 • Hållbarhet genom byggvarudeklarerade varor med god totalekonomi och klimatkompenserade tjänsteresor.
 • Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet enligt ISO 9001 och 14001 (Svensk Certifiering).
 • Att prioritera leverantörer med aktivt miljöarbete.
 • Att medverka till att uppnå koncerngemensamma mål inom Ernströmgruppen: Gruppens övergripande målsättning inom miljöområdet är att bidra till en reducerande miljöpåverkan i enlighet med Parisavtalet. Det innebär att vi ska ha noll nettoutsläpp år 2050. Som delmål ska vi 2030 ha reducerat CO 2 -utsläpp som är kopplade till våra verksamheter med 50%.
 • Hög servicegrad.
 • Snabba och korrekta besked, tillgänglighet, flexibilitet, uppfylld leveranssäkerhet.
 • Hög kommersiell, teknisk och miljömässig kompetens.

Alla medarbetare åtar sig att;

 • Uppfylla denna policy, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
 • Verka för att skydda vår miljö och minimera negativ miljöpåverkan.
 • Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Gustavsberg 2024-04-17

Elinor Stenberg, VD

Denna policy är tillgänglig för allmänheten.