Hållbarhet & Kvalitet

Tubman tar ansvar för miljön

Vi tänker miljö i alla led och Tubman har varit certifierade enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2006. Samtliga produkter är väl beprövade och utvecklade med höga krav på prestation och livslängd samt liten miljöpåverkan.

ISO-certifiering (Nordisk Certifiering) 9001 och 14001

Tubman är både kvalitets- och miljöcertifierad, dvs 9001 och 14001, sedan 2006. 2015 certifierades vi
också enligt den senaste standarden.

> ISO 9001:2015 certifikat och ISO 14001:2015 certifikat

 

Klimatkompensation av tjänsteresor

Vi har också valt att klimatkompensera för våra tjänsteresor genom Vi-skogen. Det har vi gjort i närmare 15 år. Denna organisation har planterat träd i Afrika i 40 år nu och med Vi-skogen är vi med och bekämpar fattigdom och klimatförändringar på samma gång. Träd lever i många långa år och ger mängder av vinster för både människa och klimat under sin livslängd.

Läs mer om Vi-skogen här (www.viskogen.se)

EPD:er

Environmental Product Declaration (EPD) har Tubman för flertalet produkter inom segjärnssortiment. De beskriver produkternas miljöprestanda i ett livscykelperspektiv.

Positiva förändringar för framtida generationer inom Ernströmgruppen

Tubman ingår i Ernströmgruppen sedan 2023. Ernströmgruppens mission är att skapa positiv förändring för framtida generationer. För att lyckas med det måste vi leverera resultat på ett långsiktigt hållbart sätt. Gruppens övergripande målsättning inom miljöområdet är att bidra till en reducerande miljöpåverkan i enlighet med Parisavtalet. Det innebär att vi ska ha noll nettoutsläpp år 2050. Som delmål ska vi 2030 ha reducerat CO 2 -utsläpp som är kopplade till våra verksamheter med 50%.

Energimix: Användningen av fossila bränslen måste minska. Vårt mål är att minska användningen av fossila bränslen till 0%. Energiförbrukning: Vi ska ständigt arbeta för att bli energieffektivare. Målet är en årlig minskning med minst 5% per år, i förhållande till nettomsättningen. CO 2 -utsläpp: Vi måste bidra till minskningen av växthusgaser. Vårt mål är minst 7% årlig minskning i förhållande till nettoomsättningen, vilket är helt nödvändigt om vi ska nå 50% reduktion till 2030.

Basta – en väg till hållbara produktval

Basta syftar till att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

Både vårt snabbhärdade cement Prompt och våra segjärnströr är Basta godkända.
Läs mer och sök på produkterna här: www.bastaonline.se

Tubman, för bestående resultat.