Tryckvatten

Segjärnsrörssystem för vatten

Sedan början av sjuttiotalet har insikten att naturresurserna inte är outtömliga vuxit och delas nu av allt fler aktörer.

Utmaningar som blivit uppenbara: svårigheter att återvinna vissa produkter i slutet av deras livslängd, konsumtion av fossila bränslen, ökad brist på vattenresurser, klimatförändringar som orsakas av växthusgaser, etc. Inför dessa frågor måste lokala myndigheterna ta hänsyn till långsiktiga miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av de beslut de fattar.

Information om tillståndet hos vattensystemen är ännu inte tillräckligt noggrant kartlagda. Statistiska studier som genomförts på installerade system visar att bara dricksvattennäten står för miljontals km rörledningar, varav 1/3 är i tveksamt skick – andelen dricksvatten som går till spillo genom läckage uppskattas till cirka 25 %.

Sverige står inför stora investeringar i dricksvattennätet, och Tubman tillhandahåller ett komplett sortiment av robusta tryckvattenrör i segjärn med olika beläggningar för olika markförhållanden som ger minst 150 års livslängd i mark. Tveka inte att konsultera oss för rådgivning gällande val av rör utifrån era förutsättningar.