Integral

Ett helt komplett rörsystem för markavlopp och dagvatten erbjudes i DN100-DN2000. Detta system kommer speciellt i fråga då krav på tålighet mot yttre och inre tryck ställes samt då krav på styvhet vid ringa fall förekommer. Integral är vanligen förkommande på tryckavlopp. Speciellt konkurrenskraftigt är Integral vid större dimensioner.