Grafit Fiber

Grafit Fiber är en kombination av fiber och NBR, med ett ytskikt av grafit.

Användningsområden:
Kan användas vid lågt tryck och temperatur.
-50 °C – +125 °C