Anslutningsslangar

Click Seal anslutningsslang för toaletter

När du hör klicket vet du att det är tätt!

Finns i dimensionerna: 30 cm och 50 cm (anslutning ½” x ½”)

  • För säker och enkel installation
  • Inga verktyg krävs
  • Inga läckage
  • Ingen risk för överåtdragning