Stockholm Vatten väljer Tubman

Stockholm Vatten börjar nu att använda stora dimensioner i segjärn från Tubman.

DN1200 och DN800 för dagvatten på Liljeholmen i Stockholm.