Sjöledningar till Tyresö

Tubman har under november – december levererat sjöledningar till Tyresö Kommun.

”Tyresö Slott – Brevik ” inalles 5850m. DN200 och DN100
Tis-K. Läggningen har utförts av AB Dykma Malmö.