Rörspräckning med Segjärnsrör från Tubman

Rörspräckning med Segjärnsrör från Tubman.

Förvaltningen ”Kretslopp och Vatten” har utfört 160 meter rörspräckning med segjärnsrör från Tubman. Detta är Tubmans rörspräckningsprojekt på den svenska marknaden men rören från PAM används ofta för den här typen av jobb i Europa.

Befintligt segjärnsrör DN150 ersattes av segjärnsrör i samma dimension av typen ZM-U, ett rör som utvändigt är belagd med plastfiberarmerad betong.

Den plastfiberarmerade betongen som är flerskiktad ger en robust beläggning med antikorrosions-kvaliteter för extrem miljö och är mycket lämplig för denna typ av rörläggning.

Kontakta oss gärna för mer information.