Tubman AB
Andra referenser
Referens

Vattenledning Torsvik, Jönköping 6km. DN400 Universal ZM-U.
Rördel och vridspjäll.Fluidmaster