2022-06-16
2022-04-07
2022-01-27
2021-11-23
2021-09-14
2021-03-10
2020-11-11
2020-11-05
2020-03-19
Patenterad Innovation – Click Seal

Anslutningsslang för toaletter.

När du hör klicket vet du att det är tätt!• För säker och enkel installation

• Inga verktyg krävs

• Inga läckage

• Ingen risk för överåtdragning

• Typgodkänd» Ladda ner produktbladet