Tubman AB
Frågor och svar
Tubman Ecogel
Hälso- och miljöanspassat flussmedel. För mjuklödning av koppar med tenn, i alla dimensioner.

Ecogel, 100 g, 60 st / kartong
RSK nr 2017366.

Fördelarna Ecogel:
Innehåller inget zinkklorid och har minst lika bra funktion som alternativen.
Ej irriterande för ögon eller hud.
Ej korrosivt, innehåller ingen syra.
Lätta att applicera med penseln som är fastsatt på lockens insida eller med fingrarna.
Rörände och muff på nya rör och rördelar behöver ej putsas eller rengöras från oxid. Flussmedlet avlägsnar under uppvärmningen gammal oxid samt förhindrar att ny oxid bildas på rörytorna.

Användning:
1. Pensla Ecogel Pincel på insidan av muffen och utsidan av spetsänden på de rördelar eller rör som skall lödas samman. På nya rör och rördelar behöver gammal oxid ej putsas bort på lödytorna!

2. För in spetsänden i muffen och vrid runt något så att flussmedlet sprider sig mellan kontaktytorna.
3. Hetta upp lödstället och tillsätt tennet som sprider sig jämnt genom kapillärverkan.

4. Efter lödningen bör överflödigt flussmedel torkas bort, av estetiska skäl eller om lödstället skall övermålas.

>> ladda ner Ecogels produktblad
>> ladda ner Ecogels säkerhetsdatablad
>> ladda ner Ecogels sikkerhedsdatablad
>> ladda ner Ecogels sikkerhetsdatablad
>> Ecogels käyttöturvallisuustiedote


>> vanliga frågor när det gäller flussmedel
Tubman Avlödningsfläta
Änvänds för att suga upp överskottstenn vid lödarbeten. Avlödningsflätan består av flussbelagd kopparmatta. Lägg Tubman Avlödningsfläta över lödningen som ska tas bort och placera lödkolvens spets ovanpå avlödningsflätan. Flätan och lödningen under kommer successivt värmas tills lodet smälter och absorberas i flätan, genom kapillärkraft. Ta bort flätan och skär av den lodfyllda längden.
Arbetstemperatur: varierar beroende på vad det är för lödtenn som ska sugas upp.

Tubman Avlödningsfläta
2.00 mm, 1.6 m, 10 st / kartong
RSK nr 2017368>> ladda ner säkerhetsdatablad
>> ladda ner sikkerhetsdatablad
>> käyttöturvallisuustiedote


Tubman Lödtenn
60% tenn, 40% bly

Hartsfyllt lödtenn som är lämpligt att använda vid precisionslödning, lödarbeten inom telefoni/elektronik, svagströms-elektronik och vid diverse andra lödningsarbeten.
Arbetstemperatur: 183°C till 190°C.

Tubman Lödtenn, 60% tenn, 40% bly
0.8 mm, 100 g, 30 st / kartong
RSK nr 2017372>> ladda ner säkerhetsdatablad
>> ladda ner sikkerhetsdatablad
>> käyttöturvallisuustiedote


Tubman Lödtenn
97% tenn, 3% silver

Lödtenn som är lämpligt att använda vid bilplåtsarbeten, inom VVS-området och vid diverse andra lödningsarbeten.
Arbetstemperatur: 221°C till 224°C.

Tubman Lödtenn, 97% tenn, 3% silver
2.00 mm, 100 g, 30 st / kartong
RSK nr 2017369>> ladda ner säkerhetsdatablad
>> ladda ner sikkerhetsdatablad
>> käyttöturvallisuustiedote


Tubman Blyfritt Lödtenn
96.5% tenn, 3% silver, 0.5% koppar

Hartsfyllt blyfritt lödtenn för el och elektronik.
Arbetstemperatur: 217°C till 220°C.

Tubman Blyfritt Lödtenn, 96.5% tenn, 3.0% silver, 0.5% koppar

0.8 mm, 100 g, 30 st / kartong
RSK nr 2017370

0.8 mm, 15 g, 60 st / kartong
RSK nr 2017371>> ladda ner säkerhetsdatablad
>> ladda ner sikkerhetsdatablad
>> käyttöturvallisuustiedote

Fluidmaster